Armatura szpitalna

Zasady higieny są niezwykle istotne w przypadku stosowania urządzeń sanitarnych w obiektach leczniczych, w których ryzyko infekcji jest duże, a organizmy przebywających w nich chorych szczególnie narażone na wpływ bakterii i wirusów. Ważną rolę pełni w takich przypadkach armatura szpitalna, która pozwala uruchamiać baterie i zawory elektroniczne w umywalkach bez kontaktu z dłonią. Bezdotykowo obsługiwane są również specjalistyczne baterie umywalkowe lekarskie w salach operacyjnych, dzięki którym chirurg nie przeniesie chorób z jednego pacjenta na innego pomiędzy zabiegami.

Zapewniamy specjalistyczne wyposażenie przychodni, gabinetów lekarskich, szpitali, sal operacyjnych. Armatura do zakładów opieki zdrowotnej uruchamiana stopą lub kolanem przydaje się szczególnie w trakcie zabiegów oraz operacji. Proponowana jest przez nas także bateria mechaniczna do umywalki chirurgicznej na podczerwień.

Wśród naszego wyposażenia przychodni, gabinetów i zakładów opieki zdrowotnej posiadamy też filtry medyczne, które destylują wodę z bakterii, grzybów oraz innych zanieczyszczeń, które mogły do niej przeniknąć, bez zmiany jej składu chemicznego. Użycie w filtrach medycznych membrany z włókien kanalikowych gwarantuje najskuteczniejszą obecnie technikę oczyszczania wody.


 

1 Wstęp
2 Urządzenia filtrujące wodę BIOFIL
3 Armatura uruchamiana bez kontaktu z dłonią
4 Armatura SECURITHERM do umywalki
5 Armatura z głowicą ceramiczną do umywalki
6 Armatura SECURITHERM do natrysku
7 Armatura z głowicą ceramiczną do natrysku
8 Mieszacze termostatyczne
9 Spryskiwacze i armatura do wc
10 Konserwacja – spis numerów katalogowych