nr 2

Baterie czasowe Delabie oszczędzające zużycie wody